กิจกรรม : การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance : LPA) ประจำปี 2565

รายละเอียด :
    ➡️➡️➡️ตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2565⬅️⬅️⬅️ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยใต้ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance : LPA) ประจำปี 2565 จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อบต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565    อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**