ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 
 
.