ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.056-026 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงใต้ กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,095 เมตร หนา 0.05 เมตร ห
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2563
 
 
 
 
.