ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.056-011 ซอยนาทุ่งตาล หมู่ที่ 2 ตำบลนาโยงใต้ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
.